Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

20. juli 2015

Høringsfrist 10.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling