Høring - Akademikernes klima- og miljøpolitiske policydokument

09. juli 2015

Høringsfrist 19.08.2015

Fristen er utløpt

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt utkast til revidert klima- og miljøpolitisk dokument.

Etter invitasjon til medlemsforeningene ble det satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag.

Forslaget sendes nå på høring til Akademikernes medlemsforeninger. Dokumentet vil videre være en sak på Akademikernes styremøte i september, før det er planlagt vedtatt endelig under Akademikernes styremøte i desember

Saksbehandler

Mjelva Sara Underland | Samfunnspolitisk avdeling