Høring - Akademikernes klima- og miljøpolitiske policydokument

09. juli 2015

Høringsfrist 19.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mjelva Sara Underland | Samfunnspolitisk avdeling