Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

09. juli 2015

Høringsfrist 26.08.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspoltisk avdeling