Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

09. juli 2015

Høringsfrist 26.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspoltisk avdeling