Høring - lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

09. juli 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling