Høring - lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

09. juli 2015

Høringsfrist 23.09.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling