Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

01. juli 2015

Høringsfrist 20.10.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv