Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

01. juli 2015

Høringsfrist 20.10.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv