Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

24. juni 2015

Høringsfrist 24.09.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse Avdeling for jus og arbeidsliv