Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

22. juni 2015

Høringsfrist 06.08.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv