Ny frist: Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten

21. mai 2015

Høringsfrist 27.06.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Om forslaget: Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en henvisningsveileder som skal være støtte for henviser når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten. Henvisningsveilederen skal også bidra til at vurderingsfristen på 10 virkedager overholdes. Den skal videre bidra til at henvisningen  

  • Inneholder informasjon som er i samsvar med lov og forskrifter
  • Har et velorganisert medisinsk innhold
  • Gir nødvendig og relevant informasjon i forhold til henvisningsårsak
  • Sikrer rask og effektiv kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Bidrar til kvalitetsforbedring og læring  

Integrasjon med fastlegenes EPJ-systemer
Ny henvisning og henvisningsveileder planlegges integrert i EPJ-systemene. Dette er ønskelig for optimal bruk av ny henvisning og henvisningsveilederen. Helsedirektoratet samarbeider tett med EPJ-leverandørene for å oppnå dette.

Digitalt format på henvisningsveilederen Henvisningsveilederen er laget i digitalt format. Den vil kunne skrives ut, men arbeidet med å få en utskriftsvennlig versjon er ennå ikke ferdig. Det er lagt ut en PDF-versjon av henvisningsveilederen som kan skrives ut. Dette vil være forbedret når henvisningsveilederen publiseres høsten 2015.  

Les mer: https://helsedirektoratet.no/horinger/henvisningsveilederen 

De ulike spesialitetene finner man ved først å gå inn på «Innhold spesifisert på tilstander/diagnoser» og deretter «Individuelle forhold fra prioriteringsveilederne».

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling