Ny frist: Høring - Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten

21. mai 2015

Høringsfrist 27.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling