Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

18. mai 2015

Høringsfrist 19.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv