Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

13. mai 2015

Høringsfrist 21.06.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Felleskatalogen om papirkatalogens fremtid. Felleskatalogen AS vurderer nå papirkatalogens fremtid med en mulig avvikling om 3-5 år. I den forbindelse ønsker de Legeforeningens tilbakemeldinger på forslaget.

De ber Legeforeningen presentere argumenter for/mot avvikling, hva vi ser som fornuftig tidslinje for en eventuell avvikling, og innspill til andre tiltak Legeforeningen mener Felleskatalogen bør iverksette i tiden før/etter en eventuell avvikling.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling