Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

13. mai 2015

Høringsfrist 21.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling