Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

30. april 2015

Høringsfrist 01.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv