Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

30. april 2015

Høringsfrist 01.06.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv