Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

29. april 2015

Høringsfrist 01.06.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling