Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

27. april 2015

Høringsfrist 29.05.2015

Fristen er utløpt

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

Om forslaget: Denne høringen sendes ut til Legeforeningens foreningsledd fordi Kunnskapsdepartementet nå foreslår en hjemmel som skal kunne pålegge institusjoner i høyere utdanning til å avholde nasjonale deleksamener i høyere utdanning, også profesjonsstudiet i medisin.

Det blir videre foreslått å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene kan kreve at studentene har egen bærbar PC.

Legeforeningen mener dette vil få betydning for grunnutdanningen av leger, og ber derfor om innspill på forslaget.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling