Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

27. april 2015

Høringsfrist 29.05.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling