Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer

24. april 2015

Høringsfrist 05.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling