Høring - forslag til ny folkeregisterlov

14. april 2015

Høringsfrist 27.05.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv