Høring - revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2015

14. april 2015

Høringsfrist 09.05.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen Medisinsk fagavdeling