Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

14. april 2015

Høringsfrist 26.05.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling