Høring - EPJ standard del 2 - tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

27. mars 2015

Høringsfrist 21.04.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv