Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

26. mars 2015

Høringsfrist 02.06.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling