Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

19. mars 2015

Høringsfrist 03.05.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling