Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

10. mars 2015

Høringsfrist 07.04.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn.

Kort om forslaget: Forslaget til endringsforskrift innebærer at hepatitt B-vaksine blir et generelt tilbud til alle barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og ikke kun til barn i risikogrupper. Forslag er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet i overensstemmelse med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet.

Bakgrunn: Verdens Helseorganisasjon (WHO) har siden 1991 oppfordret alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksine i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene. Dette ble også gjentatt under helseforsamlingen i Verdens helseorganisasjon i mai 2014. Som et av få land i Europa har Norge ikke innført hepatitt B-vaksinen som et generelt tilbud til hele befolkningen i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Hepatitt B-vaksine blir i Norge i dag imidlertid tilbudt barn av smitteførende mødre og barn med en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling