Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

05. mars 2015

Høringsfrist 24.03.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Henrik Skomedal Avdeling for jus og arbeidsliv