Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

26. februar 2015

Høringsfrist 25.03.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv