Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

24. februar 2015

Høringsfrist 02.04.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling