Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015

17. februar 2015

Høringsfrist 26.03.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom medlemsforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.

Se vedlegg for nærmere beskrivelse av kriteriene.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling