Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015

17. februar 2015

Høringsfrist 26.03.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling