Høring: Rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal»

06. februar 2015

Høringsfrist 24.03.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling