Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

20. januar 2015

Høringsfrist 02.03.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv