Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

14. januar 2015

Høringsfrist 26.01.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling