Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

14. januar 2015

Høringsfrist 26.01.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling