Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

05. januar 2015

Høringsfrist 19.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler).

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at dagens ordning for oppgjør mellom apotek og helseforetak ikke er optimal. De mener oppgjøret er basert på manuelle og tidkrevende rutiner, og opplysningene som følger oppgjørskravet er mangelfulle for å kunne foreta en tilfredsstillende kontroll. Formålet med forskriften er å legge til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak ved utlevering av legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene. Forskriften skal regulere rekvirering og utlevering av h-reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.

Les om høringen "Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)" fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv