Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

05. januar 2015

Høringsfrist 19.02.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv