Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

05. januar 2015

Høringsfrist 19.02.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv