Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

06. oktober 2015

Høringsfrist 09.11.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv