Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

13. november 2015

Høringsfrist 04.01.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv