Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid

10. desember 2015

Høringsfrist 15.02.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anders Vollen | Samfunnspolitisk avdeling