Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

23. desember 2016

Høringsfrist 01.03.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Evjen | Medisinsk fagavdeling