Høring - Ambulanseflytjenester 2019 - Innspill til kravspesifikasjon

12. september 2016

Høringsfrist 19.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Christine Palm Juridisk avdeling