Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

06. april 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.

Om høringen: Fra skoleåret 2009–2010 ble vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse med det formål å forebygge livmorhalskreft. Nasjonalt Folkehelseinstitutt har i ettertid anbefalt at det legges til rette for opphenting av vaksine mot HPV for jenter/kvinner opp til 26 år. Stortinget besluttet høsten 2015 at det skal innføres et opphentingsprogram. Endringene som foreslås i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram vil gi jenter/kvinner opp til 26 år rett til HPV-vaksine gjennom opphentingsprogrammet, samt gi kommunene plikt til å tilby vaksinen.  

Legeforeningen imøteser særlig innspill til hvordan dette vil påvirke kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene.

Les om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/opphentingsprogram-for-hpv-vaksinen---forslag-til-endringer-i-forskrift-om-nasjonalt-vaksinasjonsprogram-og-sysvak-registerforskriften/id2480744/   

OBS! Helse- og omsorgsdepartementet har satt en svært knapp frist.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling