Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

06. april 2016

Høringsfrist 28.04.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling