Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

12. september 2016

Høringsfrist 21.10.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Juridisk avdeling