Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

19. oktober 2016

Høringsfrist 14.11.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Juridisk avdeling