Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport

29. januar 2016

Høringsfrist 14.03.2016

Fristen er utløpt

Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister sendes på høring i Legeforeningens organisasjon.

Organisasjonsleddene bes om å komme med synspunkter på rapporten og særlig kommentere utvalgte problemstillinger skissert i høringsbrevet.

Saksbehandler

Åse Brinchmann-Hansen | Medisinsk fagavdeling