Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport

29. januar 2016

Høringsfrist 14.03.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Åse Brinchmann-Hansen Medisinsk fagavdeling