Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

20. juli 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register. Det primære formålet med forslagene er å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven, særlig forbudet mot salg til personer under 18 år.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling