Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

14. juni 2016

Høringsfrist 28.06.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland Jus og arbeidsliv