Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

15. august 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for endringer i arbeidsmiljøforskriften. Endringene inkluderer en reduksjon av grenseverdiene for stråledosen for øyelinsen på bakgrunn av ny kunnskap.

Forslaget innebærer materielle endringer i form av lavere grenseverdier for stråledosen for øyelinsen. Dette vil innebærer større bruk av personlig verneutstyr, for eksempel i form av bruk av blybriller, for arbeidstakere spesielt innen medisinsk strålebruk i forbindelse med intervensjonsprosedyrer. På kardiologiske avdelinger kan dette medføre at antallet invasive prosedyrer og strålebelastningen per kardiolog må reduseres, ved å ansette flere kardiologer eller redusere aktiviteten ved virksomheten. Denne høringen henger sammen med Høring - Forslag til revidert strålevernforskrift, som finnes på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling