Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

15. august 2016

Høringsfrist 01.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sverre Lerum | Medisinsk fagavdeling